CY case study: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Των Αλέξη Βιολάρη, Υπεύθυνος Έργου, STRATAGEM LTD, Στέλιου Στυλιανίδη, Δήμος Λεμεσού

Η κεντρική περιοχή του Δήμου Λεμεσού καλύπτει έκταση 2,5 τ.χιλ. με 5600 μονάδες και 1500 νοικοκυριά. Οι περισσότερες οικοδομές έχουν ανεγερθεί μεταξύ του 1940 και του 1980, όσο δε αφορά την ενεργειακή του απόδοση, αυτή είναι κατηγορίας C – Ε. Η περιοχή της νέας Μαρίνας, με κατοικίες, εστιατόρια και καταστήματα, έχει ανεγερθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος SUSREG. Η γενικότερη περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακής συσσώρευσης η οποία με την σειρά της προκαλεί μόλυνση του αέρα με τις εκπομπές CO2, και κατά συνέπεια την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης. Η Βιώσιμη κινητικότητα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους κατοίκους, τους επισκέπτες αλλά και την επιχειρηματικότητα της περιοχής.

Limassol case study 1

Έχουν εφαρμοστεί υποστηρικτικά σχέδια και οικονομικά κίνητρα υπό μορφή κρατικών επιχορηγήσεων για την προώθηση και εφαρμογή  Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και για Ενεργειακή Απόδοση των οικοδομών. Δικαιούχοι αυτών των επιχορηγήσεων μπορούν να είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί. Τα σχέδια αυτά μπορούν να επιχορηγήσουν επενδύσεις για την θερμομόνωση των οικοδομών, ως επίσης για την ψύχη / θέρμανση και ηλεκτροδότηση με Ε.Π.Ε. Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την προώθηση οικοδομών με ψηλή ενεργειακή απόδοση αλλά και την αύξηση της χρήσης των Ε.Π.Ε., όπως τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και οι τακτικές επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Το όραμα της Λεμεσού, είναι η πόλη να γίνει «Έξυπνη», μοντέρνα, παραγωγική, να διασφαλίσει την κοινοτική και κοινωνική ανάπτυξη, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει οριοθετηθεί μία Στρατηγική Έξυπνης Πόλης, ενώ παράλληλα η πόλη ήδη σχεδιάζει την εφαρμογή κάποιων μεμονωμένων έξυπνων έργων. Η εμπειρία μας υποδεικνύει ότι τα στρατηγικά αυτά οράματα, τα οποία υποστηρίζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και με μακροχρόνιες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και από τα αντίστοιχα σχετικά κανονιστικά πλαίσια, αποτελούν την βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές αλλαγές. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του SUSREG, του SEAP και της στρατηγικής για έξυπνη πόλη του Δήμου Λεμεσού έχει ετοιμαστεί μια πρόταση στα πλαίσια της πολιτικής ΙΙ2020-SCC-2015 του Smart Cities and Communities η οποία εκφράζεται με τα τις παρακάτω τέσσερις εφαρμογές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Limassol case study 2Η Δράση αυτή αφορά γενική ανακαίνιση ενός αριθμού 250 κατοικιών με 800 κατοίκους. Η γενική αυτή ανακαίνιση θα περιλαμβάνει την βελτίωση της θερμομόνωσης της οροφής και των εξωτερικών τοίχων, εφαρμογή παραθύρων με διπλά ενεργειακά γυαλιά, εφαρμογή συστημάτων κλιματισμού με μετατροπείς ενέργειας, την αλλαγή των λαμπτήρων σε LED με αισθητήρες φωτισμού, εφαρμογή συστημάτων άτων kWpPV

ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Αυτή η δράση αφορά την αγορά στόλου από 20 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 2 ηλεκτρικών μίνι-λεωφορείων και την κατασκευή 26 σταθμών φόρτισης και ενοικίασης τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτή η δράση αφορά την αλλαγή 2000 λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED. Την δημιουργία κόμβων Wi-Fi για την επικοινωνία και αισθητήρων για εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των επιδόσεων των μέσων μεταφοράς, στα πλαίσια της ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητας του έργου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η κυκλοφοριακή διαχείριση, ο οδικός φωτισμός, οι χώροι στάθμευσης, τα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς και ολοκληρωμένα από μια Ανοικτή Πλατφόρμα Δεδομένων όπου τα δεδομένα θα μπορούν να επεξεργάζονται ώστε να λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες ομάδες χρηστών όπως η δημόσια διοίκηση, οι παραγωγοί ενέργειας, οι διαχειριστές των μέσων μαζικής μεταφοράς, επιχειρηματίες, πολίτες κ.τ.λ.)

LIMASSOL - SEA SIDE PROMENADE AND PARKING

Translated from the final SUSREG report, page 24, 25.

Energy strategy game

In the Energy strategy card game various stakeholders must work together to achieve the highest possible scores for: Climate change; Security of supply; Citizens’ satisfaction; and Economic growth.

The game offers the players to discuss current energy related issues in an entertaining and informal way. It also contributes to the appreciation of the complex relationships between the transport and the energy supply/demand systems, society’s core development sectors as well as key stakeholders.

The card game can be ordered in at Gate 21 / Energi på Tværs: energipaatvaers@gate21.dk

(Only versions in Danish and English are available)

Energierijke Stedenbouw – foto’s en filmpjes workshop

Graag delen we met u de presentaties, een aantal foto’s en filmpjes van de SUSREG workshop Energierijke Stedenbouw, die 11 maart 2015 plaatsvond in het Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Programma

12.30 – 13.00 Ontvangst met lunch
13.00 Opening
13.10 Europese lessen, David Stuik ISOCARP – download presentatie
13.25 Utrecht, een voorbeeld naast de deur, Arno Harting Gemeente Utrecht – download presentatie
13.45 Keynote Jacqueline Cramer: Energietransitie in de praktijk, barrières en kansen
14.30 –16.15 Werkrondes
16.15 – 17.00 “Wat neemt u mee?” & Afsluiting

Foto’s

P1030751 P1030760
P1030750 P1030761
P1140927 P1030759

Filmpjes

Spain – Final trainings

The final two training days of the SUSREG project in Spain, jointly organized by Tecnalia, Burgos City Council and the Avila Regional Authority, were held in Burgos on 5 and 6 May 2014.

Urban planners, architects, researchers and engineers from both authorities and Tecnalia participated in the course, plus some invited stakeholders. The last days were focused in the finalization of the evaluation of the case study. The analysis evaluated economic and energetic parameters of the Burgos case study and the participants discussed about the decisions defined during the official urban planning. The study showed two clear conclusions: lack of integration of energy issues in urban development projects and lack of clarity during the urban process.

More workshops to increase knowledge

All the participants expressed that the technicians do not have enough information or formation to introduce environmental aspect during an urban planning process. Finally Tecnalia, Burgos City Council and the Avila Regional Authority announced the national workshops that are going to celebrate during the months of March and April in different cities in Spain.

Final SUSREG training Spain

Cyprus – trainings completed

The SUSREG training sessions are completed successfully in Cyprus within 2014. The sessions are organized by Stratagem Energy Ltd in collaboration with the Limassol Municipality.

The sessions concidered very useful by the municipality members as they learned about energy systems unknown to them such as thermal storage and district heating. In addition, they had the chance to learn the Sustainable Energy Action Plan of Limassol municipality which concerns energy savings and reduction of the local carbon emmisions.

How to involve energy and mobility issues in planning process?

In Cyprus the Local Urban Plan composed by the municipality usually does not include energy issues. It’s designed every 5 to 10 years by the government. As a result of the trainings Limassol urban planners started thinking about how to involve energy and mobility issues in their new planning process. Furthermore the urban planners updated their financial skills and learnt how to calculate a renewable energy system investment and the payback time.

2013-11-01 09.40.11

Denmark – SUSREG presented at the biggest yearly event in DK for town planners

Once a year Byplanlaboratoriet invites all municipal town planners to a conference to discuss actual topics and challenges concerning urban planning.

Herning in  JutlandThe hosting city of the conference varies each year, because the conference is supplied with visits to relevant (and interesting) places in the city area and neighbouring cities. This year the conference took place in Herning in the middle Jutland. In the map Herning is marked with a red cirkel (click on map to enlarge). 4-600 every year visits the conference – this year 547 town planners, architects and politicians from the municipalities.

SUSREG was presented at a small exhibition in the exhibition hall. During the first day of the conference we had two bigger events and a number of smaller events to attract attention. And more than 200 visited us and had a fact sheet on SUSREG case stories.

Multiple parallel sessions, on national ‘hot topics’

In the first, introducing lecture, focus was on introducing the strategic energy planning process in Denmark and the Danish case study from the Copenhagen Region, “Cross cutting Energy”. We had then prepared a challenge for the participants on their knowledge of energy efficiency, sustainable energy and climate resilience: a “climate game” and a small questionnaire.
The climate game was in form of a “train”, where the participants should choose different set ups for getting rid of the water from roofs, streets or squares. And lead it to a specific situation.

Byplanlaboratoriet conference 2014The small questionnaire was to start the discussion of knowledge on the central topics of the SUSREG which are (sustainable) energy supply, energy efficiency and climate resilience. The results of the discussions were rather uniquely and said:
There is a lack of knowledge on European energy politics and regional energy politics – more knowledge on national energy politics. “Normal” energy efficiency is well known, but 0-energy buildings and how to achieve the 0 energy goal is not so known.
There is sufficient knowledge on economical and financial topics and involvement of stakeholders.

Conclusions

Workshops of two to three hours are really not sufficient for communicating the messages of SUSREG. But communicating the need of more knowledge on energy for planners and the content of the master classes was OK. The general picture is that there is a good need for more SUSREG master classes. Three municipalities asked directly for a follow up.

A business plan for a commercial follow up shows that we will need at least 15 participants at a cost of 800 EURO each to make it profitable. Room, food and drinks come on top of that. But in Denmark it’s not expensive for a six-day course!

Summary masterclasses NL: City and regions – Sustainable Regions

MUAD SUSREG workshopsThe Master of Urban & Area Development (Muad) organized two open classes in Deventer and Utrecht. Three speakers presented their experiences within the European SUSREG project. A summary.

 

Differences between countries in urgency, control, regulation and scale

Esther Roth from  W/E Consultants is project leader of the  SUSREG project. She considered the projects in the six participating countries: Czech Republic, Cyprus, Spain, Italy, Denmark and  the Netherlands. Her most important conclusion: Outstanding are the differences between the countries. Not so much in technique, for that is the same everywhere but, especially in urgency, control, regulation and scale.

Strong coal industry in Czech Republic

For example, in the Czech Republic the coal industry is still in full operation; the urgency to get going with renewable energy is yet scarcely felt. However, they also don’t undergo the dialectics of leads. For example the renovation of a block of houses in the Czech city of Bronx the ambition is to renovate immediately to the level of passive houses.

Car traffic in Cyprus bigger problem than renewable energy

There is also no urgency in Cyprus for more sustainability.  The most important problem in Cyprus is the car traffic, with negative consequences like (emissions, noise, parking problems, congestion) and at  the same time each household forced several cars. People are very attached to the freedom of the car. Therefore an awareness campaign is started.

As already mentioned control and regulation differ widely. In some countries such as the Czech Republic and Cyprus, there is hardly a national sustainability policy. In the other countries they have national regulation but, the manner of control / regulation varies. In Italy, for example, one can enforce sustainability with national regulations. In the Netherlands, however, local initiatives for wind turbines do not succeed due to a (perceived) lack of support or conflicting municipal and provincial interests. This threatens the viability of national targets.

Poject Denmark most ambitious

Regarding the scale of the projects in the Czech Republic and Spain these are especially inserted locally. In some countries projects are more regional of nature and the most ambitious is the project in Denmark.  The project  is a collaboration between 29 municipalities in the Greater Region Copenhagen. These 29 municipalities are  working together for a shared vision to create an energy neutral area. The use of local measures, such as solar panels, heat pumps and home insulation is not sufficient to make the region energy neutral.

Important conclusion of Esther Roth is that regional cooperation is necessary, to enable for example the development of wind farms and biomass plants.

Generating energy needs space

The contribution of Jos Verweij of the Municipality of Arnhem, fits well into this conclusion. He represents the City Region Arnhem-Nijmegen, one of the two Dutch participants of the SUSREG project. His proposition is: generating energy needs space and keep this in mind in spatial plans. In his presentation he works this out for different scales: building, district, city level and for the regional level. He shows if you want to make a region truly energy neutral, you must take appropriate measures at all levels. You have to be able to switch between scales and last but not least, there have to be collaboration between all levels.

With this proposition in mind a workgroup of both municipalities has mapped what it takes for the region to become energy neutral in 2050. In addition to energy savings, this means a task of 56.1 PJ of renewable energy generation through wind, solar, biomass and waste heat from the heat networks (district heating).

A task equal to 377 wind turbines of 3 MW / unit, harnessing all roofs for solar energy and 8 km2 solar fields and biomass cultivation in backlands and in floodplains.  After this the workgroup started to look how this spatially could be implemented.  Brainstorming in this way it did become clear that each municipality could never achieve this individually. One of the ideas was to use the route of the A15 to create a corridor with wind turbines (instead of dispersed locations) and for biomass cultivation. Another one was to link the heat networks of Arnhem and Nijmegen. The latter has now happened.

Spatial planning in conjunction with topsoil and subsoil

TFigure Energy Preferred Cardhe third presentation was of Brenda Schuurkamp of the ODMH, a statuary (environmental) organization for municipalities. The ODMH is a partnership of 10 municipalities around Gouda, in the area Midden-Holland. Her message is: Spatial planning should obvious be done in conjunction with topsoil and subsoil. Her organization has mapped potential feasibilities for different forms of energy such as underground thermal storage (open and closed systems) and (deep) geothermal energy. Subsequently, these feasibilities are linked to plans for housing, business and horticulture. The latter sector has much need of heat and is therefore very suitable for sources of geothermal energy. See figure Energy Preferred Card

By working together in an early stage in decision making about land use plans, decision makers  could bring forward in an early stage the potentials of geothermal energy in that specific area. This already is taking place in a number of cases. The most important thing what is missing, is the lack of knowledge about the possibilities of utilization of geothermal energy. ODMH has already  made a manual with tips how to take along with renewable energy in the different phases (from initiative to demolition phase) of planning. These tips are very broad and cover financing, construction, communication channels, performance agreements, administration and control and reuse of materials.