CY case study: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Των Αλέξη Βιολάρη, Υπεύθυνος Έργου, STRATAGEM LTD, Στέλιου Στυλιανίδη, Δήμος Λεμεσού

Η κεντρική περιοχή του Δήμου Λεμεσού καλύπτει έκταση 2,5 τ.χιλ. με 5600 μονάδες και 1500 νοικοκυριά. Οι περισσότερες οικοδομές έχουν ανεγερθεί μεταξύ του 1940 και του 1980, όσο δε αφορά την ενεργειακή του απόδοση, αυτή είναι κατηγορίας C – Ε. Η περιοχή της νέας Μαρίνας, με κατοικίες, εστιατόρια και καταστήματα, έχει ανεγερθεί κατά την διάρκεια του προγράμματος SUSREG. Η γενικότερη περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κυκλοφοριακής συσσώρευσης η οποία με την σειρά της προκαλεί μόλυνση του αέρα με τις εκπομπές CO2, και κατά συνέπεια την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης. Η Βιώσιμη κινητικότητα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους κατοίκους, τους επισκέπτες αλλά και την επιχειρηματικότητα της περιοχής.

Limassol case study 1

Έχουν εφαρμοστεί υποστηρικτικά σχέδια και οικονομικά κίνητρα υπό μορφή κρατικών επιχορηγήσεων για την προώθηση και εφαρμογή  Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και για Ενεργειακή Απόδοση των οικοδομών. Δικαιούχοι αυτών των επιχορηγήσεων μπορούν να είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί. Τα σχέδια αυτά μπορούν να επιχορηγήσουν επενδύσεις για την θερμομόνωση των οικοδομών, ως επίσης για την ψύχη / θέρμανση και ηλεκτροδότηση με Ε.Π.Ε. Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την προώθηση οικοδομών με ψηλή ενεργειακή απόδοση αλλά και την αύξηση της χρήσης των Ε.Π.Ε., όπως τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και οι τακτικές επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Το όραμα της Λεμεσού, είναι η πόλη να γίνει «Έξυπνη», μοντέρνα, παραγωγική, να διασφαλίσει την κοινοτική και κοινωνική ανάπτυξη, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει οριοθετηθεί μία Στρατηγική Έξυπνης Πόλης, ενώ παράλληλα η πόλη ήδη σχεδιάζει την εφαρμογή κάποιων μεμονωμένων έξυπνων έργων. Η εμπειρία μας υποδεικνύει ότι τα στρατηγικά αυτά οράματα, τα οποία υποστηρίζονται από όλους τους ενδιαφερόμενους και με μακροχρόνιες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και από τα αντίστοιχα σχετικά κανονιστικά πλαίσια, αποτελούν την βάση για αποτελεσματικές και αποδοτικές αλλαγές. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του SUSREG, του SEAP και της στρατηγικής για έξυπνη πόλη του Δήμου Λεμεσού έχει ετοιμαστεί μια πρόταση στα πλαίσια της πολιτικής ΙΙ2020-SCC-2015 του Smart Cities and Communities η οποία εκφράζεται με τα τις παρακάτω τέσσερις εφαρμογές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Limassol case study 2Η Δράση αυτή αφορά γενική ανακαίνιση ενός αριθμού 250 κατοικιών με 800 κατοίκους. Η γενική αυτή ανακαίνιση θα περιλαμβάνει την βελτίωση της θερμομόνωσης της οροφής και των εξωτερικών τοίχων, εφαρμογή παραθύρων με διπλά ενεργειακά γυαλιά, εφαρμογή συστημάτων κλιματισμού με μετατροπείς ενέργειας, την αλλαγή των λαμπτήρων σε LED με αισθητήρες φωτισμού, εφαρμογή συστημάτων άτων kWpPV

ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Αυτή η δράση αφορά την αγορά στόλου από 20 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 2 ηλεκτρικών μίνι-λεωφορείων και την κατασκευή 26 σταθμών φόρτισης και ενοικίασης τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτή η δράση αφορά την αλλαγή 2000 λαμπτήρων οδικού φωτισμού με λαμπτήρες LED. Την δημιουργία κόμβων Wi-Fi για την επικοινωνία και αισθητήρων για εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των επιδόσεων των μέσων μεταφοράς, στα πλαίσια της ενεργειακής απόδοσης και οικονομικής βιωσιμότητας του έργου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η κυκλοφοριακή διαχείριση, ο οδικός φωτισμός, οι χώροι στάθμευσης, τα ηλεκτρικά οχήματα και άλλες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς και ολοκληρωμένα από μια Ανοικτή Πλατφόρμα Δεδομένων όπου τα δεδομένα θα μπορούν να επεξεργάζονται ώστε να λαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες ομάδες χρηστών όπως η δημόσια διοίκηση, οι παραγωγοί ενέργειας, οι διαχειριστές των μέσων μαζικής μεταφοράς, επιχειρηματίες, πολίτες κ.τ.λ.)

LIMASSOL - SEA SIDE PROMENADE AND PARKING

Translated from the final SUSREG report, page 24, 25.