NL Open masterclass: Sustainable Regions (SUSREG)


Event Details


Thema: Hoe creëer je duurzame steden en regio’s? Wat betekent dit voor de inrichting van (bestaande) wijken en steden? Op deze vragen probeert het EU project SUSREG een antwoord te geven. Tijdens deze open les vertelt Esther Roth van W/E adviseurs wat de verschillen in aanpak zijn binnen de zes deelnemende landen (Spanje, Denemarken, Tsjechië, Italië, Cyprus en Nederland). Daarnaast zullen de Nederlandse participanten, nl. Stadregio Arnhem-Nijmegen en de Omgevingsdienst Midden – Holland, ingaan op hun aanpak van duurzaamheid.

Datum: dinsdag 7 oktober 2014, 19.00-21.00
Locatie: Saxion Hogeschool, Handelskade 75, 7417 DH, Deventer

Voor aanmelden voor de open les, klik hier  (deelname is gratis)

Programma:

19.00 – 19.10: Introductie MUAD, door Rianne Zandee, opleidingsmanager MUAD.

19.10 – 19.30: Toelichting programma MUAD masterclass Stad & Regio, door PM, MUAD Masterclass ‘Stad & Regio’.

19.30 – 20.00: Sustainable Regions (SUSREG): Internationale verschillen in aanpak, door Ester Roth, W/E adviseurs.
Overal in Europa worden nieuwe beleidsplannen en gebiedsplannen ontwikkeld en herstructureringsprojecten uitgevoerd. De integratie van duurzame energie daarin is niet altijd vanzelfsprekend. Het wordt te laat in het traject opgenomen of het ontbreekt stedenbouwers aan voldoende kennis om beslissers mee te krijgen voor het plan. Technisch gaat het vaak over dezelfde onderwerpen, maar procesmatig en politiek zijn er grote verschillen tussen de landen. Door te zoeken naar verschillen en successen daarin, kun je van elkaar leren en wellicht dichter tot elkaar komen.

20.00 –  20.30: De aanpak van Stadsregio Arhem- Nijmegen: duurzaamheid door regionale samenwerking, door: Jos Verweij, Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Belangrijk in de aanpak van duurzaamheid is het kunnen schakelen tussen de verschillende schaalniveaus: van gebouw, wijk, stad tot regio. Om goed te kunnen schakelen tussen die schaalniveaus is een regionale aanpak noodzakelijk gebleken; binnen de stadsgrenzen krijg je het niet voor elkaar. Aan de hand van voorbeelden uit de stad (Arnhem) en de regio (Stadsregio Arnhem-Nijmegen) wordt dit toegelicht.

20.30  – 20.45: Discussie

21.00: Afsluiting en Borrel

SUSREG is een EU project over Sustainable Urban and Regional Planning. Docenten van de MUAD hebben, samen met W/E-adviseurs een ‘train de trainer’ programma ontwikkeld over ruimtelijke planning en duurzame energie voor ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen. Dit programma is in alle deelnemende landen Spanje, Denemarken, Tsjechië, Italië, Cyprus en Nederland, door plaatselijke trainers gegeven. Stadsregio Arnhem Nijmegen is binnen Nederland opdrachtgever voor de masterclasses. Aan de masterclasses hebben stedenbouwkundigen deelgenomen vanuit de Stadsregio, de gemeenten Arhem en Nijmegen en de Omgevingsdienst Midden – Holland.