Links

Please find below a selection of informative websites which may be helpful for your work for SUSREG.

Websites in English

www.coopenergy.eu/content/partners-projectsOverview of other Intelligent Energy Europe-funded projects which could support your sustainable energy initiatives
www.buildingsdata.euData hub: A wealth of statistical data on buildings and building energy performance for all(?) EU countries
www.bpie.euBuilding Performance Institute: reports on building performance and renovation policy
www.building-typology.euTabula project: Building typology and related energy performance for several EU countries
www.onlineconversion.com/energy.htmConversion of energy units

Websites in Dutch

www.energie.nlEnergie in Nederland: portal voor verschillende databestanden en beleidsdocumenten m.b.t energie
senternovem.databank.nlEnergiedata voor Nederland
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/03/11/kernpublicatie-woon-energie-2006.htmlWoON Energie 2006: Breed onderzoek naar energetische kwaliteit van Nederlandse woningvoorraad
www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/voorbeeldwoningen-2011-bruikbare-data-over-energiebesparing-grote-groepenVoorbeeld woningen bestaande bouw: typische woningen ingedeeld naar bouwperiode, met energetische kenmerken
www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/nieuwe-brochure-referentie-woningen-nieuwbouw-2013Referentiewoningen nieuwbouw: idem voor nieuwbouw
energiesprong.nlInnovatieprogramma gericht op gebouwen met energienota nul
energiesprong.nl/wp-content/uploads/2013/06/Eindrapport-P207-120917-Op-wergie-woningen-met-epc-0.pdf“Minimum energie woningen met EPC ≤ 0” (BNA)