NL case study: Arnhem de markt verleiden tot duurzame aanbiedingen

Auteur: Jos Verweij, stedenbouwkundige en eigenaar van ‘De Vrije Ruimte’, senior adviseur voor de gemeente Arnhem

PILOT AREA ‘VELD 3’ WITHIN THE LARGER RESIDENTIAL DEVELOPMENT ‘SCHUYTGRAAF’ FOR THE GROTE BOEL DEVELOPMENTIn de stad Arnhem is een compleet nieuwe woonwijk in aanbouw voor 20.000 inwoners: Schuytgraaf. Voor de tweede fase van deze ontwikkeling werd de beslissing genomen om de focus en de marktgerichtheid in de richting van een duurzame woonwijk te herzien, het nieuwe merk voor het gebied. Een pilot werd gestart voor een kleiner gedeelte van ongeveer 140 woningen, ‘Veld 3’. De pilot is gebaseerd op een geheel nieuwe benadering waarin de markt zal worden geactiveerd en ‘verleid’ tot aanbiedingen te presenteren die aan een reeks ambities voldoen op duurzaamheid en slechts een paar ruimtelijke condities in plaats van traditioneel een groot aantal precieze voorwaarden. Een zogenaamde ‘Ambition document’ werd gecomponeerd voor de ontwikkeling van deze wijk, met nadruk op duurzame ambities op:

  • energie (warmte en elektriciteit)
  • water en groen
  • mobiliteit
  • duurzaam gebruik (flexibiliteit).

Ook werd een toolbox gepresenteerd met (innovatieve) oplossingen die aan deze ambities voldoen. Inschrijvingen met de beste scores op deze ambities worden uitgenodigd om delen van deze pilot-gebied te ontwikkelen. De nadruk ligt op initiatieven van de ontwikkelaars, maar ook op woningcorporaties en particuliere initiatieven (self-constructie). Na een marktconsultatie, om te zien of deze nieuwe aanpak zal werken, is het ambitiedocument goedgekeurd door de gemeenteraad (juli 2015). Een belangrijke kwestie is de vraag of er behoefte is aan een (verplichte) aansluiting van het proefgebied aan het bestaande stadsverwarmingsnetwerk. Aan de ene kant is dit naar schatting een nogal duurzame oplossing (70% minder koolstof uitstoot als gevolg van het hergebruik van warmte geproduceerd door de afvalverbrandingsinstallatie), aan de andere kant benadrukken een aantal particuliere ontwikkelaars hun voorkeur om hun eigen keuzes in oplossingen voor verwarming te maken.

 

Translated from the final SUSREG report, page 11.