Cancelled ! NL Deventer: Energierijke Stedenbouw, SUSREG workshop


Event Details


Deze workshop is gecancelled, u kunt zich wel aanmelden voor de workshop die 11 maart in Utrecht gegeven wordt.

 

Bent u als professional bezig met energieprojecten in de gebouwde omgeving?

En lukt dat goed, of loopt het moeizaam? Voel u niet alleen, u bent niet de enige. In heel Europa wordt nagedacht over energiebesparing, opslag en opwekking van duurzame energie. Na deze workshop over Stedenbouw en Energie gaat u naar huis met extra informatie en inzichten in uw eigen project. Tijdens de bijeenkomst leert u van Europese voorbeelden, Nederlandse inzichten en de dagelijkse praktijk.

Europees Perspectief en Energierijke Stedenbouw

Energie in de stedelijke omgeving staat onverminderd in heel Europa in de belangstelling. Er gebeurt veel op alle verschillende schaalniveau’s; of het nu gaat over energiebesparing per woning, energielevering per woonblok, samenwerking voor energieopwekking in de wijk, energielevering voor de stad of energieopwekking in de regio. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe doen ze dat eigenlijk in uw buurgemeente of in Denemarken? Wat kunnen we leren van de nabije en verre buren? Tijdens de SUSREG workshop verrijkt u uw eigen project met ervaringen van anderen en van elders. Uw eigen casus staat centraal. Ook als u zelf geen concrete casus hebt, bent u van harte welkom. U ervaart hoeveel initiatieven er zijn en hoe andere landen, regio’s of steden dat aanpakken. We dagen u uit met een eigen initiatief de workshop te verlaten!

Dirk SijmonsProgramma

De ochtend bestaat uit informatieve lezingen en interactieve overlegsessies. In de workshops bespreekt u uw casus vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de lezing krijgt u inzicht in de Europese context: hoe pakken andere Europese landen de energieopgave aan? Dirk Sijmons, Professor Landscape Architecture, neemt u mee in de ontwerpbare wereld van het energielandschap.

Wanneer & Waar?

12 februari, 9.00 – 13.30 uur, Hogeschool Deventer

Voor wie?

Voor u en alle professionals die bezig zijn met energieopgaven in de gebouwde omgeving, van woonblok tot regionale samenwerkingen.

Deelname

Om de kosten te kunnen dekken vragen wij een bijdrage van € 75,- excl. BTX per deelnemer. De ochtend telt meeals bij- en nascholing voor het architectenregister stedenbouw. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gerben Schuurman via schuurman@w-e.nl. De workshop wordt georganiseerd door W/E adviseurs, ISOCARP en de BNSP in het kader van het Europese project SUSREG – empowering sustainable urban planning.

Meldt u zich nu aan!

 

* indicates required field

Graag stellen wij u een aantal vragen om te kijken hoe u als deelnemer aankijkt tegen het onderwerp en hoe u uw eigen kennisniveau inschat.