NL Open masterclass: Sustainable Regions


Event Details


Thema: Hoe creëer je duurzame steden en regio’s? Wat betekent dit voor de inrichting van (bestaande) wijken en steden? Op deze vragen probeert het EU project SUSREG een antwoord te geven. Tijdens deze open les vertelt Esther Roth van W/E adviseurs wat de verschillen in aanpak zijn binnen de zes deelnemende landen (Spanje, Denemarken, Tsjechië, Italië, Cyprus en Nederland). Daarnaast zullen de Nederlandse participanten, nl. Stadregio Arnhem-Nijmegen en de Omgevingsdienst Midden – Holland, ingaan op hun aanpak van duurzaamheid.

Datum: dinsdag 14 oktober 2014, 19.00-21.00
Locatie: Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Programma.

19.00 – 19.10: Introductie MUAD, door Rianne Zandee, opleidingsmanager

19.10 – 19.30 Toelichting programma MUAD masterclass Stad & Regio
door Theo de Bruijn, lector duurzame leefomgeving Saxion en lector MUAD Masterclass ‘Stad & Regio’.

19.30 – 20.00: Sustainable Regions (SUSREG): Internationale verschillen in aanpak, door Ester Roth, W/E adviseurs.

Overal in Europa worden nieuwe beleidsplannen en gebiedsplannen ontwikkeld en herstructureringsprojecten uitgevoerd. De integratie van duurzame energie daarin is niet altijd vanzelfsprekend. Het wordt te laat in het traject opgenomen of het ontbreekt stedenbouwers aan voldoende kennis om beslissers mee te krijgen voor het plan.Technisch gaat het vaak over dezelfde onderwerpen, maar procesmatig en politiek zijn er grote verschillen tussen de landen. Door te zoeken naar verschillen en successen daarin, kun je van elkaar leren en wellicht dichter tot elkaar komen.

20.00 –  20.30: De aanpak van de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), door: Brenda Schuurkamp, ODMH

Ruimtelijke ordening en het bestemmen van boven- en ondergrond moet als vanzelfsprekend worden gezien. Vandaar dat de Omgevingsdienst Midden – Holland inzet op 3D bestemmen en het betrekken van de potentie van ondergrondse energiebronnen zoals warmte koude opslag. Wat is bodemenergie en wat zijn (bovengrondse) alternatieven, wat zit er in de ondergrond en hoe stimuleer je duurzame gebiedsontwikkeling waarbij in een vroeg stadium de boven- en ondergrond worden betrokken? Deze vragen komen tijdens de presentatie aan de orde.

20.30  – 20.45: Afsluitende discussie, onder leiding van Theo de Bruijn

20.45 – 21.00: Afsluiting en borrel

Aanmelden voor de open les kan hier (deelname is gratis)

SUSREG is een EU project over Sustainable Urban and Regional Planning. Docenten van de MUAD hebben, samen met W/E-adviseurs een ‘train de trainer’ programma ontwikkeld over ruimtelijke planning en duurzame energie voor ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen. Dit programma is in alle deelnemende landen Spanje, Denemarken, Tsjechië, Italië, Cyprus en Nederland, door plaatselijke trainers gegeven. Stadsregio Arnhem Nijmegen is binnen Nederland opdrachtgever voor de masterclasses. Aan de masterclasses hebben stedenbouwkundigen deelgenomen vanuit de Stadsregio, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Omgevingsdienst Midden Holland.